Nožiarske ocele

Otázka: Aká je najlepšia oceľ na nôž?

Odpoveď: Nič také neexistuje

Niektoré ocele sú v niektorých veciach (zachovanie ostria, odolnosť voči korózii, húževnatosť) lepšie ako iné ale to, čo je najlepšie závisí od toho, čo chcete s nožom robiť.

Vo svojej základnej forme je oceľ len železo a uhlík, ale ľudia experimentujú a zdokonaľujú oceľ s ďalšími legujúcimi prvkami pre špecifické aplikácie po tisícročia.

Vplyv jednotlivých prvkov v oceli:

Hliník (Al) - Používa sa predovšetkým ako dezoxidant. Avšak v malých množstvách tiež kontroluje rast veľkosti zrna.

Bór (B) – Typický rozsah v zliatinách ocele je 0,0005 až 0,003 %. Pridáva sa do ocele na zlepšenie kaliteľnosti. Najúčinnejší v nízkouhlíkových oceliach.

Uhlík (C) – prítomný vo všetkých nožových oceliach, je najdôležitejším kaliacim prvkom. Zvyšuje pevnosť v ťahu a retenciu hrán, avšak zlepšuje odolnosť proti opotrebovaniu a oderu. Pridávaný izolovane, znižuje húževnatosť. Zvyčajne by sme chceli, aby oceľ nožiarskej kvality mala > 0,50 % uhlíka, čo z nej robí "vysoko uhlíkovú" oceľ. Nízkouhlíkové ocele majú pod 0,3% C a existujú aj mäkké ocele s 0,03% C, ktoré samozrejme nie sú vhodné pre čepele nožov.

Chróm (Cr) - Pridaný pre zvýšenú odolnosť proti opotrebeniu, tvrdosť, pevnosť v ťahu a (čo je najdôležitejšie) pre odolnosť proti korózii. Cr tvorí veľké komplexné karbidy. Oceľ s aspoň 13 % chrómu sa zvyčajne považuje za „nehrdzavejúcu“ oceľ, hoci iná definícia hovorí, že oceľ musí mať aspoň 11,5 % voľného chrómu (na rozdiel od viazania v karbidoch), aby sa mohla považovať za „nehrdzavejúcu“. Napriek názvu môže všetka oceľ hrdzavieť, ak nie je správne udržiavaná. Pridanie chrómu vo vysokých množstvách znižuje húževnatosť. Chróm je karbidotvorný prvok, a preto zvyšuje odolnosť proti opotrebovaniu. Bohužiaľ, množstvo voľného chrómu v oceliach nie je takmer nikdy špecifikované.

Kobalt (Co) - Zvyšuje tvrdosť, umožňuje tiež vyššie teploty kalenia (počas procesu tepelného spracovania). Zintenzívňuje jednotlivé účinky iných prvkov v zložitejších oceliach. Co nie je tvorca karbidu, avšak pridanie kobaltu do zliatiny umožňuje vyššiu dosiahnuteľnú tvrdosť a vyššiu tvrdosť za horúca.

Meď (Cu) - Vo veľkom množstve škodí výkonu ocele. Medzi 0,20% a 1% pomáha predchádzať oxidácii povrchu.

Olovo (Pb) – Pridáva sa do ocele v malých množstvách na zlepšenie obrobiteľnosti.

Mangán (Mn) - Dôležitý prvok, mangán napomáha štruktúre zrna a prispieva k vytvrditeľnosti. Zvyšuje pevnosť a odolnosť proti opotrebovaniu. Zlepšuje oceľ, dezoxiduje a odplyňuje počas výroby ocele (spracovanie za tepla a valcovanie). Prítomný vo väčšine príborových ocelí. Vo väčšom množstve zvyšuje tvrdosť a lámavosť.

Molybdén (Mo): Karbidová látka, ktorá zabraňuje krehkosti a udržuje pevnosť ocele pri vysokých teplotách. Zlepšuje opracovateľnosť a odolnosť proti korózii. Prítomné v mnohých oceliach a oceliach tvrditeľných na vzduchu (napr. A2, ATS-34) majú vždy 1 % alebo viac molybdénu.

Dusík (N) - Dusík pôsobí v zliatine veľmi podobne ako uhlík. N nahrádza C v malých množstvách (alebo aj vo veľkom, s modernými technológiami), kvôli tvrdosti. Je zrejmé, že dusík tvorí nitridy, nie karbidy. INFI má N a je ho ešte málo, pričom Sandvik je šampión s 3% N v zliatine, úplne nahrádzajúci C. Bohužiaľ, nie je k dispozícii pre výrobcov nožov. Pretože dusík je menej náchylný na tvorbu nitridov chrómu ako uhlík na tvorbu karbidov chrómu, jeho prítomnosť zlepšuje odolnosť proti korózii a ponecháva v zliatine viac voľného chrómu. Pretože dusík je menej reaktívny pri vytváraní nitridov, môže sa použiť na zvýšenie tvrdosti bez zvýšenia veľkosti a objemu karbidu, napr. Oceľ Sandvik 14C28N.

Niób (Nb) - Niób je silný tvorca karbidov a vytvára veľmi tvrdé, veľmi malé, jednoduché karbidy [NbC]. Zlepšuje ťažnosť, tvrdosť, odolnosť proti opotrebovaniu a korózii. Tiež zušľachťuje zrno. Tiež známy ako Columbium.

Nikel (Ni) - Dodáva húževnatosť. Všeobecne sa verí, že nikel hrá úlohu aj pri odolnosti voči korózii, ale to je pravdepodobne nesprávne. Ďalším dôvodom, prečo sa do zliatiny pridáva Ni, je to, že vytvára jasnejšiu časť v damaškových oceliach.

Kyslík (O) – nežiaduci prvok v oceli. Oxidové kontaminanty podporujú tvorbu jamiek v oceliach. V podstate ide o kontaminant.

Fosfor (P) – Fosfor, ktorý je v malom množstve prítomný vo väčšine ocelí, je v podstate kontaminant, ktorý znižuje húževnatosť. Vo veľmi malých množstvách zlepšuje pevnosť, opracovateľnosť a tvrdosť.

Síra (S) - Zvyčajne nie je žiadúca v nožiarskej oceli, síra zvyšuje obrobiteľnosť, ale znižuje húževnatosť.

Selén (Se) - Zvyčajne nie je žiaduci v oceli. Pridáva sa na zlepšenie opracovateľnosti. Podobne ako Sulphur, v rovnakej chalkogénovej skupine.

Kremík (Si) - Prispieva k pevnosti. Rovnako ako mangán, deoxiduje a odplyňuje, aby sa odstránil kyslík z roztaveného kovu.

Tantal (Ta) - Chemicky veľmi podobný nióbu (Nb), ako taký, má podobný účinok na zliatinu - tvorí veľmi tvrdé, veľmi malé, jednoduché karbidy. Zlepšuje ťažnosť, tvrdosť, odolnosť proti opotrebovaniu a korózii. Tiež zušľachťuje zrno.

Titán (Ti) - Používa sa na kontrolu rastu veľkosti zrna, čo zlepšuje húževnatosť. Tiež transformuje sulfidové inklúzie z predĺženého na guľovité, tiež zlepšuje húževnatosť a ťažnosť.

Volfrám (W)Najsilnejší karbidový formovač po Nb a potom V. W zvyšuje odolnosť proti opotrebovaniu. Keď sa volfrám správne skombinuje s chrómom alebo molybdénom, stane sa z ocele rýchlorezná.

 

Technológie výroby ocele:

CPM - skratka pre Crucible Particle Metalurgy, chránený názov pre špecifický proces známy ako prášková metalurgická oceľ (PM). CPM robí oceľ veľmi homogénnou. To sa vykonáva pomocou zložitého a nákladného výrobného procesu. Tento proces umožňuje rovnomerné rozloženie karbidov. CPM vyrába pevnejšiu oceľ s menšou pravdepodobnosťou zlyhania alebo odchýlok v konečnom produkte. To znamená, že je menej pravdepodobné, že sa vylomí, zlomí v slabom mieste v mikroštruktúre ocele.

ESR - Elektrotroskové pretavovanie. Je všeobecne uznávané ako efektívny spôsob výroby vysokokvalitných ingotov z rôznych superzliatín a ocelí používaných v kritických aplikáciách vrátane lietadiel, elektrární a vojenských technológií. Tento proces zahŕňa vákuové indukčné tavenie, pri ktorom elektrický prúd prechádza materiálom, ktorý sa má pretaviť vo vodou chladenej medenej forme, čo vedie k jeho rafinácii a zlepšeniu kvality.

PM - Prášková metalurgia. Ako už hovorí názov, základom sú kovové prášky, ktoré sa lisujú do foriem a následne sa tepelne spracujú. V porovnaní s klasickými technológiami, ktoré sa používajú v zlievarenstve, vznikajú kovové súčiastky takýmto spôsobom jednoduchšie a efektívnejšie. Rozdrvením prvkov tvoriacich oceľ na prášok pred ich stlačením a spekaním dohromady prášková metalurgia rozdeľuje prvky jemnejšie a rovnomernejšie, čo zlepšuje rezný výkon.

MC - MicroCarbide, forma PM.

MM - MicroMelt, forma PM.

SF - Formovanie rozprašovaním. Je atomizácia roztaveného kovu alebo zliatiny v inertnej atmosfére na malý prúd tuhej, polotuhej alebo tekutej taveniny, potom sa strieka priamo na studený povrch substrátu. Vďaka atomizácii inertným plynom a rýchlemu tuhnutiu kvapôčok majú predvalky nízky obsah kyslíka, vysokú hustotu, homogénnu a jemnú mikroštruktúru.

 

Aby sme Vám pomohli nájsť najlepšiu oceľ, rozdelili sme ich do viacerých cenových kategórií:

"Lacné" nehrdzavejúce ocele

420 HC ľahko sa udržiava, je lacná, vysoko odolná voči hrdzi a dostatočne univerzálna. Na druhej strane je pomerne mäkká, takže ak chcete čepeľ, ktorá vám holí chlpy, je najlepšie mať poruke remienok alebo brúsku. 420HC je tiež skvelým príkladom toho, že so správnym tepelným spracovaním môžete oceľ posunúť ešte ďalej: Buck Knives je známy svojim patentovaným procesom tepelného spracovania, ktorý merateľne zvyšuje zachovanie ostria. Zloženie ocele: 0,46% uhlík, 13% chróm, 0,4% mangán, 0,4% kremík,  0,3% vanád a 0,5 - 0,8% molybdén. Tvrdosť ocele sa pohybuje okolo 58 HRC.

1.4116 Nemecká oceľ používaná hlavne na kuchynských nožoch. Môžete očakávať skvelú odolnosť voči korózii, húževnatosť a spracovateľnosť na úkor zachovania reznej hrany. Zloženie ocele: 0,45 - 0,55% uhlík, 14 - 15% chróm, 1% mangán, 0,5-1% kremík,  0,1 - 02% vanád. Typická tvrdosť ocele 54-56 HRC.

X50CrMoV15 je len iný názov pre 1.4116. Zloženie ocele: 0,5% uhlík, 14 - 15% chróm, 1% mangán, 0,5 - 1,0% kremík, 0,5 - 0,8% molybdén, 0,1 - 0,2% vanád.

 
12C27 oceľ je vyrobená vo Švédsku oceliarňou Sandvik je nerezová oceľ, ktorú si Morakniv vybral. Tvrdí sa, že je „čistejšia“ a ľahšie sa brúsi ako podobné ocele vďaka nízkej tolerancii firmy Sandvik voči nečistotám. Zloženie ocele: 0,6% uhlík, 13,5% chróm, 0,4% mangán, 0,4% kremík. Tvrdosť ocele je do 56 HRC.

 

5Cr14MoV - oceľ s vysokou odolnosťou proti korózii a dobrou húževnatosťou. Používa sa na výrobu kuchynských nožov ale aj dlších čepelí na ťažké použitie, ako sú mačety a kukri. Zloženie ocele: 0,4 - 0,5% uhlík, 14,5 - 15% chróm, 0,4% mangán, 0,6% molybdén, 0,1% vanád. Rozsah tvrdosti 56-58HRC

8Cr13MoV je v súčasnosti jednou z najbežnejších lacných nehrdzavejúcich ocelí na trhu vďaka svojej nízkej cene a širokej dostupnosti v Číne. Poskytuje solídny výkon, ak je dobre tepelne spracovaná, a predstavuje dobrú rovnováhu medzi húževnatosťou, retenciou hrán, odolnosťou voči korózii a cenou bez toho, aby vynikala v akejkoľvek konkrétnej kategórii. Túto oceľ použiváju na svojich nožoch aj firmy Spyderco, Kershaw a SOG. Zloženie: 0,7 - 0,8% uhlík, 13 - 14,5% chróm, 1% mangán, 0,1 - 0,3% molybdén, 0,1 - 0,25% vanád, 0,2% nikel, 1% kremík. Tvrdosť ocele je okolo 58 HRC

AUS-8 a AUS-8A zatiaľ čo AUS-8 je na papieri prakticky identická s oceľou 8Cr13MoV, vyrába sa v Japonsku a vo všeobecnosti sa vyskytuje iba na nožoch vyrobených v Japonsku alebo na Taiwane. AUS-8A je len názov pre AUS-8, ktorá bola žíhaná (pomaly ochladzovaná) v továrni, čo nemá žiadny vplyv na jej výkon ako čepeľovej ocele pri dodaní na hotovom noži. Zloženie ocele: 0,75% uhlík, 14% chróm, 1% kremík, 0,5% mangán, 0,5% nikel, 0,3% molybdén, 0,2% vanád, 0,03% fosfor, 0,02 % síra. Typická tvrdosť ocele je okolo 58 HRC.

440A má vysoký obsah chrómu (~17%) pomáha zaistiť, že táto oceľ je extrémne odolná voči korózii. Zloženie ocele: 0,65 - 0,75% uhlík, 16 - 18% chróm, 1% mangán, 1% kremík, 0,75% molybdén, 0,04% fosfor, 0,03% síra. Maximálna tvrdosť ocele je 59 HRC.

440B takmer identická so 440A, ale s pridaným uhlíkom na zvýšenie pracovnej tvrdosti a retencie hrán. Zloženie ocele: 0,75 - 0,95% uhlík, 16 - 18% chróm, 1% mangán, 1% kremík, 0,75% molybdén, 0,04% fosfor, 0,03% síra Maximálna tvrdosť po zušľachtení je 60 HRC.

9Cr18MoV ekvivalentný 440B s niekoľkými pridanými prvkami, jej výkon sa približuje k nehrdzavejúcej oceli 440C. Zloženie ocele: 0,85 - 0,95% uhlík, 17 - 19% chróm, 0,8% mangán, 0,8% kremík, 1 - 1,3% molybdén, nikel 0,6%, 0,04% fosfor, 0,03% síra. Maximálna tvrdosť podľa Rockwella 9Cr18MoV je 58-60 HRC.

 

"Lacné" uhlíkové ocele

1055, 1066, 1070, 1095, 10xx atď odolné, spoľahlivé a ľahko sa s nimi pracuje, toto sú jedny z najpopulárnejších ocelí pre nože na prežitie a bushcraft z dobrého dôvodu. Všetky ocele 10xx sme tu zhromaždili, pretože existuje jednoduchý spôsob, ako ich odlíšiť: posledné dve číslice v názve zodpovedajú tomu, koľko uhlíka je v zliatine prítomné. 1055 má 0,55 % uhlíka, 1070 má 0,7 % uhlíka, 1095 má 0,95 % uhlíka atď. S rastúcim množstvom uhlíka sa zvyšuje dosiahnuteľná tvrdosť a znižuje sa húževnatosť. Pretože im chýba akýkoľvek chróm, môžete očakávať, že tieto ocele budú patinovať – alebo dokonca hrdzavieť – ak si nebudete dávať pozor na to, aby ste ich udržiavali čisté, suché a/alebo naolejované. Z tohto dôvodu ich mnohí nožiari "natierajú", aby pridali vrstvu ochrany. Zdravej patiny sa však netreba báť, pokiaľ čepeľ nie je "jamkovaná" alebo sa z nej neodlupuje hrdza.

SK85 Japonská oceľ s 0,85 % uhlíka, ktorá by mala poskytovať výkon zhruba ekvivalentný ocele 1085, možno s o niečo lepšou odolnosťou proti korózii vďaka malým prídavkom chrómu a niklu. Zloženie ocele: 0,8 - 0,9% uhlík, 0 - 0,3% chróm, 0,1 - 0,5% mangán, 0,1 - 0,35% kremík, 0 - 0,25% nikel, 0,03% fosfor, 0,03% síra, 0 - 0,25% meď. Maximálna tvrdosť ocele je 65 HRC

SK5 starší názov pre SK-85, ktorý sa stále bežne používa.

D2 vďaka relatívne vysokému obsahu uhlíka (1,55 %) vedie D2 v kategórii lacnej ocele v zachovaní rezivosti. V skutočnosti, v závislosti od tepelného spracovania a geometrie hrán, môže prekonať väčšinu – ak nie všetky – ocele strednej triedy! Prečo je to potom v tejto kategórii? No, je to jednoduché: vyrába ju veľa oceliarskych spoločností, niektoré s väčšou kontrolou kvality ako iné. Napriek značnému množstvu chrómu v oceli (a s ním aj primeranej odolnosti voči korózii) D2 technicky nie je „nehrdzavejúca“ oceľ, preto je potrebné dbať na to, aby bola čistá a suchá. Nechytí lišaj tak ľahko ako obyčajná uhlíková oceľ, ale môže a bude Vám hrdzavieť. D2 je tvrdšia oceľ a má povesť, že je náročnejšia na ostrenie. Zloženie ocele: 1,5 - 1,6% uhlík, 11,5 - 12% chróm, 0,15 - 0,45% mangán, 0,1 - 0,4% kremík, 0 - 0,03% fosfor, 0 - 0,03% síra. Môže dosiahnuť tvrdosť až 62 HRC

K110 Značka pre oceľ D2 vyrábanú spoločnosťou Bohler v Rakúsku. Vďaka vynikajúcej kontrole kvality si získala vynikajúcu povesť D2. Zloženie ocele: 1,4 - 1,65% uhlík, 11 - 13% chróm, 0,15 - 0,6% mangán, 0,1 - 0,6% kremík, 0,16 - 0,35 nikel, 0,03% fosfor,  0,03% síra. Môže dosiahnuť tvrdosť až 62 HRC

 

Nehrdzavejúce ocele strednej triedy

14C28N je možné zohnať pomerne lacno, myslíme si, že predstavuje zmysluplný krok nahor v rozpočtovej kategórie vďaka svojej jedinečnej kombinácii vysokej húževnatosti, vysokej odolnosti voči korózii a slušného zachovania ostrosti. Vyrábaná vo Švédsku oceliarskou spoločnosťou Sandvik, 14C28N je čistá a vysokokvalitná oceľ. Zloženie ocele: 0,62% uhlík, 14% chróm, 0,6% mangán, 0,2% kremík, 0,11% dusík, 0,025% fosfor, 0,01% síra. Maximálna tvrdosť ocele je 62 HRC. Túto oceľ používajú pri výrobe nožov aj škandinávsky výrobca Casström

 440C v minulosti bola toto asi najlepšia nožiarská oceľ, aká sa Vám mohla dostať do rúk. Zatiaľ čo dnešné najlepšie metalurgické zmesi ju už tak či onak prekonali, 440C je stále solídnou voľbou. Zloženie ocele: 0,95 - 1,2% uhlík, 16 - 18% chróm, 1% mangán, 1% kremík, 0,75% molybdén, 0,04% fosfor, 0,03% síra. Tvrdosť ocele je okolo 60 HRC.

154CM je upravená 440C (ubrané 3% chrómu, pridané 3,25% Mo) Táto oceľ ponúka veľmi dobre vyváženie vlastností ako sú tvrdosť, húževnatosť a odolnosť voči korózií. Vyvinutá v Crucible, približne v roku 1970 pre turbíny prúdových motorov. Na výrobu nožov ju začal používať známy nožiar Bob Loveless. Potom ju v Crucible prestali vyrábať, no Hitachi začalo vyrábať ATS-34, čo bola kópia 154CM. Crucible začali vyrábať túto oceľ znovu a nakoniec vytvoril verziu CPM-154. V roku 1990 ju Benchmade a ďalšie nožiarske spoločnosti začali používať ako svoju špičkovú nerezovú oceľ. 154CM bola považovaná za nehrdzavejúcu oceľ číslo 1 pre nožov viac ako desať rokov. Tvrdosť ocele je 58-61 HRC. Zloženie ocele: 1,05% uhlík, 13,5 - 14% chróm, 0,5% mangán, 0,3 - 0,8% kremík, 4% molybdén, 0 - 0,4 vanád, 0,03% fosfor, 0,03% síra

ATS-34 je čo do chemického zloženia takmer identická oceľ ako 154CM. Využíva ju mnoho nožiarov a významných nožiarskych firiem ako jednu z najlepších nerezových zliatinových ocelí vo svetovom meradle. Zloženie ocele: 1,05% uhlík, 14% chróm, 0,4% mangán, 0,35% kremík, 4% molybdén, 0,03% fosfor, 0,02% síra. Tvrdosť ocele je 58-61 HRC.

VG-10 je časom overená oceľ, vyrába sa v Japonsku a používa sa kuchynských nožoch, pevných čepeliach a vreckových nožoch. Vyrába sa v Japonsku spoločnosťou Takefu, ponúka dobrú retenciu hrán a odolnosť voči korózii. Zloženie ocele: 0,95 - 1,05% uhlík, 14,5 - 15,5% chróm, 0,9 - 1,2% molybdén, 1,3 - 1,5% kobalt, 0,5% mangán, 0,1 - 0,3% vanád, 0,03% fosfor. Dosahuje tvrdosť 60-61 HRC.

AUS-10 veľmi podobná VG-10, ale bez pridania kobaltu. Vyrobená v Japonsku spoločnosťou Aichi. Zloženie ocele: 0,95 - 1,1% uhlík, 13 - 14,5% chróm, 0,1 - 0,3% molybdén, 0,5% mangán, 0,1 - 0,27% vanád, 0,49 nikel, 1% kremík, 0,04% fosfor, 0,03 síra Na Rockwellovej stupnici tvrdosti vykazuje 58-60 HRC.

N690 kvalitná nehrdzavejúca oceľ vyrábaná spoločnosťou Bohler-Uddeholm, ktorá ponúka slušnú odolnosť voči opotrebeniu a veľkú odolnosť voči korózii. Zloženie ocele: 1,07% uhlík, 17 - 17,3% chróm, 1,5% kobalt, 1,1% molybdén, 0,4% kremík, 0,4% mangán, 0,1% vanád. Dosahuje tvrdosť 58-61 HRC.  Túto oceľ si pri výrobe nožov obľúbil aj taliansky výrobca odolných pevných nožov Extrema Ratio.

N695 – ekvivalent ocele 440C od rakúskeho výrobcu Böhler-Uddeholm. Na rozdiel od N690 neobsahuje kobalt, a má nižší obsah molybdénu. Je to kvalitná oceľ na nože s tvrdosťou 57 - 60 HRC. Vysoko tvrdá nehrdzavejúca oceľ legovaná chrómom, s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu a korózii. Zloženie ocele: 1,05% uhlík, 16,7% chróm, 0,5% molybdén, 0,4% kremík, 0,4% mangán. Dosahuje tvrdosť 57-60 HRC.

Nitro-V táto oceľ sa vyrába v USA a je obľúbenou oceľou na výrobu tenkých čepelí, aké sa používajú na výrobu nožov. Nože z Nitro-V si udržia ostrosť po dlhú dobu a odolávajú korózii. Túto oceľ používa aj firma Civivi na zatváracích nožoch. Maximálna tvrdosť tejto ocele podľa Rockwella je 58-62 HRC. Zloženie ocele: 0,68% uhlík, 12,98% chróm, 0,78% mangán, 0,1% dusík, 0,38% kremík, 0,002% síra.

Niolox (SB1, 1.4153.03) - nástrojová oceľ od nemeckého výrobcu Lohmann. Obsahuje 0,8% uhlíka, 12,7% chrómu, 1,1% molybdénu, 0,9% vanádu a 0,7% nióbu. Spája v sebe odolnosť voči korózii a veľmi dobré držanie ostria. Vďaka obsahu nióbu je táto oceľ veľmi jemnozrnná, čo napomáha stabilite ostria. Tvrdosť ocele sa pohybuje medzi 58 – 63 HRC. Niolox je porovnateľná s oceľou D2, avšak má ešte lepšie držanie ostria a húževnatosť.

H1 Toto je jediná čepeľová oceľ na trhu, ktorá je skutočne 100% odolná voči korózii. Po vystavení korozívnym prvkom, ktoré by poškodili aj tie najodolnejšie ocele, H1 jednoducho nehrdzavie. H1 je ideálna pre tých, ktorí pracujú pri vode alebo v inom vlhkom prostredí. Aj keď je pevná, nie je obzvlášť odolná proti opotrebeniu a bude potrebovať častejšie ostrenie. Zloženie ocele: 0,15% uhlík, 14 - 16% chróm, 2% mangán, 0,1% dusík, 6 - 8% nikel, 3 - 4,5% kremík, 0,03% síra, 0,04% fosfor, 0,1% meď. Oceľ používa firma Spyderco a kalia ju na tvrdosť okolo 58 HRC.

LC200N relatívne nová na trhu, LC200N je porovnateľná s H1, pokiaľ ide o odolnosť voči korózii (aj keď nie až tak neskutočne odolný proti hrdzi), ale s výrazne väčšou retenciou hrán ako H1. Zloženie ocele: 0,3% uhlík, 15% chróm, 1% mangán, 0,5% dusík, 0,5% nikel, 0,95% molybdén. Tvrdosť ocele sa pohybuje medzi 60 - 62 HRC.

 

Uhlíkové ocele strednej triedy

Sleipner - oceľ od rakúskeho výrobcu Bohler-Uddeholm. Obsahuje 0,9% uhlíka, 7,8% chrómu, 2,5% molybdénu, 0,5% vanádu, 0,5% mangánu a 0,9% kremíka. Oceľ Sleipner má dobrú odolnosť voči opotrebovaniu a držaniu ostrie porovnateľné s oceľou D2. Zároveň je však odolnejší voči vylamovaniu ostria, a má vyššiu húževnatosť (v porovnaní s D2). Môže dosahovať tvrdosť 60 - 64 HRC.

PGK Lohmann - nástrojová oceľ od nemeckého výrobcu Lohmann. Obsahuje 1,15% uhlíka, 8,5% chrómu, 1,5% molybdénu, 1,95% vanádu, 1,5% volfrámu, 0,9% kremíka a 0,4% mangánu. Spája v sebe excelentné držanie ostrie, vysokú odolnosť voči opotrebovaniu, optimálnu húževnatosť a je vysoko odolná voči vyštrebeniu ostria. Vďaka týmto vlastnostiam je vhodná pre väčšie nože určené aj pre ťažšiu prácu. Tvrdosť ocele sa pohybuje medzi 60 - 63 HRC.
 
 

Prémiové nehrdzavejúce ocele

Línia, ktorá oddeľuje prémiové nožiarske ocele od všetkého ostatného na tejto stránke (okrem nákladov, samozrejme) je technologická výroby nazývaná prášková metalurgia

CPM-154 tu môžete skutočne vidieť pozitívne účinky procesu práškovej metalurgie. Chemicky je identický s tradične vyrobenou 154CM, ale vďaka jemnému a homogénnemu rozloženiu prvkov je výrazne tvrdšia a ľahšie sa brúsi/leští. Zloženie ocele: 1,05% uhlík, 13,5 - 14% chróm, 4% molybdén, 0,5% mangán, 0,8% kremík, 0 - 0,4% volfrám, 0 - 0,4% vanád 0,03% fosfor, 0,03% síra. Dosahuje tvrdosť 59-63 HRC.

RWL-34 podobne ako CPM-154, RWL34 je prášková verzia 154CM. Vyrobená spoločnosťou Damasteel vo Švédsku a pomenované na poctu otcovi moderného nožiarstva: Robertovi Waldorfovi Lovelessovi. Zloženie ocele: 1,05% uhlík, 14% chróm, 4% molybdén, 0,5% mangán, 0,5% kremík, 0,2% vanád. Môže dosahovať tvrdosť 59-64 HRC. Túto oceľ nájdete napríklad na nožoch Manly.

CPM-SPY27 túto oceľ uvidíte iba na nožoch Spyderco, pretože ju vyvinuli vo vlastnej réžii na použitie na svojich čepeliach. SPY27 bola navrhnutá tak, aby dobre rezala. Mala by poskytovať výkon podobný ako oceľ S35V a má povesť, že sa dá ľahko ostriť. Zloženie ocele: 1,25% uhlík, 14% chróm, 2% molybdén, 0,5% mangán, 0,5% kremík, 2% vanád, 1,5% kobalt, 0,1% dusík, 1% niób

CPM-S30V pred uvedením tejto ocele S30V v roku 2001 bola väčšina vysokovýkonných ocelí používaných na nože pôvodne navrhnutá na nejaký iný účel a nožiari ich len prijali na použitie na nožoch. S30V, na druhej strane, bola vyvinutá výrobcom ocele Crucible Industries v spolupráci s poprednými výrobcami nožov (Chris Reeve) špeciálne pre použitie v špičkových vreckových nožoch. Chceli vytvoriť niečo, čo sa dá jednoducho tepelne upravovať, dobre vyvážené, aby vyhovovalo širokému spektru aplikácií a lepšie ako všetko ostatné v danej cenovej hladine. A podarilo sa im to! Po celé roky bola S30V štandardom pre modernú metalurgiu do tej miery, že sa stala takmer všadeprítomná na nožoch nad určitou cenou. Zloženie ocele: 1,45 - 1,48% uhlík, 14% chróm, 4% vanád, 2% molybdén, 0,5% mangán, 0,5% kremík, 0,1 - 0,4% volfrám, 0,2% dusík, 0 ,03% fosfor, 0,03% síra. Dosahuje tvrdosť okolo 61 HRC.

CPM-S35VN v roku 2009 Crucible upravil S30V na S35VN, kde znížili retenciu hrán a dosiahli tým väčšiu húževnatosť a jednoduchšie ostrenie. Ponúkala skvelú rovnováhu medzi húževnatosťou, tvrdosťou a odolnosťou proti korózii. Zloženie ocele: 1,34% uhlík, 14% chróm, 3% vanád, 2% molybdén, 0,5% niób, 0,5% mangán, 0,5% kremík, 0,4% volfrám, 0,1 - 0 ,4% nikel, 0 - 0,5% kobalt, 0 - 0,03% fosfor, 0 -  0,03% síra. Tvrdosť ocele sa pohybuje medzi 58 - 61 HRC.

CPM-S45VN V roku 2019 Crucible znovu upravil vzorec, aby vytvoril S45VN, ktorá zvyšuje retenciu hrán späť na úroveň S30V a zároveň ponúka lepšiu húževnatosť a odolnosť voči korózii. Zloženie ocele: 1,48% uhlík, 16% chróm, 3% vanád, 2% molybdén, 0,5% niób, 0,15% dusík. Typická tvrdosť ocele 60 - 61 HRC.

Elmax táto oceľ z práškovej metalurgie (PM) vyrobená spoločnosťou Bohler-Uddeholm je vysoko odolná voči opotrebovaniu a hrdzi, vďaka čomu je skvelou voľbou pre prémiové zatváracie nože a malé až stredne veľké pevné nože. Zloženie ocele: 1,7% uhlík, 18% chróm, 1% molybdén, 0,3% mangán, 0,8% kremík. Tvrdosť ocele sa pohybuje medzi 60 - 62 HRC.

M390 je jednou z najlepších ocelí používaných v súčasnosti na výrobu prémiových nožov a čepelí. Táto zliatina práškového kovu (PM) vyrobená spoločnosťou Bohler-Uddeholm ponúka vysokú retenciu hrán a vynikajúce nerezové vlastnosti. Zloženie ocele: 1,9% uhlík, 20% chróm, 4% vanád, 1% molybdén, 0,6% volfrám, 0,3% mangán, 0,7% kremík. Tvrdosť ocele 60 - 62 HRC.

CPM-20CV chemicky identická s M390, vyrobený v USA Crucible Industries. Táto zliatina práškového kovu ponúka vysokú retenciu hrán a vynikajúce nerezové vlastnosti. Zloženie ocele: 1,9% uhlík, 20% chróm, 4% vanád, 1% molybdén, 0,6% volfrám, 0,3% mangán, 0,3% kremík. Tvrdosť ocele 60 - 62 HRC. Túto špičkovú oceľ môžete nájsť na väčšine zatváracích nožov WeKnife.

CTS-204P chemicky identická s M390 a CPM-20CV, vyrobená v USA spoločnosťou Carpenter Technology. Táto zliatina prášku a kovu (MM) ponúka vysokú retenciu hrán a vynikajúce nerezové vlastnosti. Zloženie ocele: 1,9% uhlík, 20% chróm, 4% vanád, 1% molybdén, 0,65% volfrám, 0,35% mangán, 0,6% kremík. Tvrdosť ocele 60 - 62 HRC.

CPM-S90V je unikátna nástrojová oceľ vyrobená procesom Crucible Particle Metallurgy. Je to martenzitická nerezová oceľ, do ktorej boli pridané vanád a uhlík pre výnimočne dobrú odolnosť proti opotrebovaniu. Zachovanie ostria a skvelá odolnosť voči korózii robia z tejto ocele špičkovú voľbu pre prémiové nože.  Zloženie ocele: 2,3% uhlík, 14% chróm, 8,75 - 9% vanád, 1% molybdén, 0,5% mangán, 0,5% kremík, 0,4% volfrám, 0 - 0,03% fosfor, 0 -  0,03% síra. Dosahuje tvrdosť okolo 62 HRC

CPM-110V jedna z ocelí s najvyššou odolnosťou voči korózii na trhu s prvotriednym zachovaním ostria. Má povesť, že sa ťažko brúsi. Zloženie ocele: 2,8% uhlík, 15,25% chróm, 2,25% molybdén, 3% niób. Tvrdosť ocele môže byť až 64 HRC.

ZDP-189 je japonská prémiová alebo super špičková nerezová oceľ vyrábaná spoločnosťou Hitachi. Je to jeden z najnovších pokrokov v PM (prášková metalurgia), veľmi vysoký obsah chrómu a uhlíka, ponúka extrémnu tvrdosť, odolnosť proti korózii a opotrebovaniu, používa sa hlavne pri výrobe drahších nožov ako napríklad Rockstead. Táto oceľ môže mať tvrdosť až 67 HRC. Zloženie ocele: 3% uhlík, 20% chróm, 1,4% molybdén, 0,6% volfrám, 0,5% mangán, 0,4% kremík a 0,1% vanád.

MagnaCut revolúcia v práškovej metalurgii, je to prvá oceľ, ktorá spája vysoký stupeň zachovania ostria, húževnatosti a odolnosti proti korózii, všetko v jednej pozoruhodnej zliatine. Zloženie ocele: 1,15% uhlík, 10,7% chróm, 4% vanád, 2% molybdén, 2% niób a 0,2% dusík. Tvrdosť ocele sa pohybuje medzi 60 - 64 HRC.

 

Prémiové uhlíkové ocele

CPM-D2 je práškovo-metalurgická variácia nástrojovej ocele D2. V porovnaní s bežnou D2 má vyváženejší profil vlastností a lepšiu retenciu hrán. Rovnako ako D2, aj táto oceľ môže potrebovať trochu viac starostlivosti kvôli relatívne nízkemu obsahu chrómu. Zloženie ocele: 1,55 % uhlík, 11,5 – 12 % chróm, 0,4 % mangán, 0,9 – 0,95 % molybdén, 0,03 % fosfor a 0,03 % síra. Môže dosiahnuť tvrdosť až 62 HRC.

CPM-3V prášková nástrojová oceľ 3V je obľúbená na odolných pevných čepeliach a skladačkách vďaka kombinácii mimoriadne vysokej húževnatosti a ostria s dlhou životnosťou. Zloženie ocele: 0,8% uhlík, 7,5% chróm, 2,75-3% vanád, 1,3% molybdén, 0,4% mangán, 0,9% kremík, 0,03 fosfor a 0,03 síra. Tvrdosť ocele sa pohybuje medzi 58 - 61 HRC. 

CPM-4V - nástrojová oceľ vyrobená metódou práškovej metalurgie, od amerického výrobcu Crucible Industries. Charakterizuje ju vysoká húževantosť a odolnosť voči opotrebovaniu. Vysoký obsah uhlíka 1,35% zaisťuje výborné držanie ostrie. Ostatné prvky obsiahnuté v CPM-4V sú 5% chróm, 3,85% vanád, 2,95% molybdén, 0,8% kremík, 0,4% mangán. Tvrdosť ocele je 62-64 HRC.

CPM-CruWear prémiová prášková nástrojová oceľ s vysokou húževnatosťou a vysokým stupňom zachovania ostria. Bola navrhnutá ako upgrade na D2. Jej zliatinové zloženie obsahuje menej uhlíka a chrómu ako D2, ale viac vanádu a volfrámu. Toto jemne vyladené vyváženie prvkov podporuje tvorbu viacerých karbidov vanádu v CRU-WEAR, čo zvyšuje odolnosť proti opotrebovaniu. Jej nižší obsah uhlíka zároveň znižuje jeho celkový objem karbidov, vďaka čomu je húževnatejšia ako D2 Zloženie ocele: 1,1% uhlík, 7,25% chróm, 2,4% vanád, 1,6% molybdén, 1,2% kremík, 0,003 síra. Tvrdosť ocele sa pohybuje medzi 60 - 65 HRC. 

CPM-M4 táto nástrojová oceľ poskytuje vysokú húževnatosť a vysokú retenciu ostria. Vhodná pre všetko od malých tenkých zatvarákov až po veľké pevné nože na sekanie. Ak sa o ňu nebudete starať, rýchlo patinuje/hrdzavie. Zloženie ocele: 1,25-1,4% uhlík, 3,75 - 4,75% chróm, 3,75 - 4,5% vanád, 4,25 - 5,5% molybdén, 0,15 - 0,4% mangán, 0,2 - 0,45% kremík, 5,25 - 6,5% volfrám, 0 - 0,03% fosfor, 0 -  0,03% síra. Dosahuje tvrdosť okolo 65 HRC

YXR7 je rýchlorezná oceľ, vyrába ju spoločnosť HITACH Materials Ltd. v Japonsku. Túto oceľ používa firma Rockstead na svojich prémiových nožoch. Zloženie ocele: 0,8% uhlík, 5% chróm, 1,1% vanád, 5% molybdén, 1,1% volfrám a 1,1% vanád. Tvrdosť ocele je 61 - 65 HRC
  

CPM-REX 121 je nová oceľ s vysokým obsahom vanádu a kobaltu navrhnutá tak, aby ponúkala kombináciu najvyššej odolnosti proti opotrebovaniu a dosiahnuteľnej tvrdosti 69-71 HRC. Jej vynikajúca odolnosť proti opotrebeniu (vďaka vysokému obsahu vanádu) pomáha udržiavať ostrú reznú hranu pri vyšších rezných rýchlostiach. Zloženie ocele: 3,4% uhlík, 4% chróm, 9,5% vanád, 9% kobalt, 5% molybdén, 10% volfrám a 0,03 síra.

Z-Max je vyrobená metódami práškovej metalurgie, ktorú možno tepelne spracovať do maximálnej dosiahnuteľnej tvrdosti 68-70 HRC to ponúka maximálnu úroveň odolnosti proti opotrebeniu. Je vhodná pre použitie v rôznych aplikáciách ťažkých rezných nástrojov zahŕňajúce aj ťažko obrobiteľné materiály. Zloženie ocele: 2% uhlík, 4% chróm, 5% vanád, 9% kobalt a 10% volfrám.