Zľava 20% na všetky produkty BeaverCraft po zadaní kódu v košíku BEAVER20

Rovnanie brúsnych kameňov

Pri brúsení nožov sa brúsne kamene prirodzene zanášajú a opotrebúvajú. Keďže sa brúsny kameň používa opakovane, má tendenciu sa opotrebovať viac v strede kameňa ako pozdĺž okrajov. Ak brúsny kameň nemáte rovný, Vaše nože a nástroje budú mať mierne zaoblené hrany a budú oveľa menej efektívne pri rezaní. Aby bol Váš kameň rovný, pravidelne ho vyrovnávajte aby neprišlo k zníženie účinnosti a presnosti brúsenia.

Brúsny kameň môžeme vyrovnať pomocou viacerých spôsobov:

 1. Najznámejšia metóda je pomocou zrovnávacích kameňov.
 2. Menej známi spôsob je pomocou skla a prášku karbidu kremíka.

 

Postup pri rovnaní kameňa pomocou zrovnávacieho kameňa:

Bežne sa používajú dva základné typy rovnacích kameňov. Vyrovnávacie kamene sú vyrobené buď z karbidu kremíka, oxidu hlinitého alebo diamantu. Bez ohľadu na typ materiálu, z ktorého sú vyrobené, všetky tieto kamene sú vyrobené z veľmi hrubého zrna. Kameň vyrobený z karbidu kremíka je oveľa lacnejší ako diamantová lapovacia doska, ale tiež sa oveľa rýchlejšie opotrebuje. Cenové rozpätie pre vyrovnávací kameň z karbidu kremíka je zvyčajne 20 - 50 EUR. Kamene z karbidu kremíka vyrábajú spoločnosti ako Naniwa a RH Preyda.

Všetky typy vyrovnávacích kameňov sa používajú s veľkým množstvom lubrikantu. Použité mazivo sa líši v závislosti od typu brúsneho kameňa, ktorý sa vyrovnáva. Ak vyrovnávate olejový kameň, používate olej ako mazivo a ak vyrovnávate vodný kameň, použijete vodu.

Proces rovnania je celkom jednoduchý:

 1. Zistite, či je Váš kameň plochý. Kovové meradlo je užitočné pri určovaní, či je Váš kameň plochý. Položte rovnú hranu po dĺžke a šírke kameňa. Ak medzi okrajom a kameňom vidíte medzeru, potrebuje vyrovnať kameň. Ak medzeru nie je vidieť, skúste ju pre istotu podržať pri svetle.
 2.  Pred vyrovnaním je potrebné na povrch kameňa nakresliť ceruzkou mriežku
 3. Namažte alebo namočte vyrovnávací aj vyrovnávaný kameň. 
 4. Vyrovnávaný kameň šúchajte po vyrovnávacom kameni buď krúživým pohybom alebo tam a späť.
 5. Pravidelne kontrolujte rovinnosť vášho brúsneho kameňa pomocou jednej z tu uvedených metód.
 6. Je dôležité používať veľa lubrikantu. Rovnanie vodného kameňa je najlepšie vykonať pod tečúcou vodou.

 

 

 

 

 

 

Postup pri rovnaní, oživení kameňa pomocou Karbidu kremíka:

 1. pred vyrovnaním je potrebné na povrch kameňa nakresliť ceruzkou mriežku
 2. navlhčite povrch sklenenej dosky vodou pomocou rozprašovača. Dbáme na to, aby vrstva vody pokryla celé sklo bez toho, aby sa zbierali kvapky.
 3. opatrne naberte karbid kremíka pomocou čajovej lyžičky a z malej výšky 5-10 cm (aby sa prášok nerozptýlil) ho nasypte na dosku.
 4. rozotrieme karbid kremíka, podobne ako vodu, po povrchu skla. Suspenzia by nemala byť veľmi hustá, ale ani veľmi riedka.
 5. počas procesu vyrovnávania jemne tlačte na kameň a robte pohyb v tvare ležatej osmičky až kým nezmizne nakreslená mriežka

Pred prechodom na väčšiu zrnitosť je potrebné dôkladne opláchnuť sklo a kameň, utrieť stôl a umyť si ruky - je to potrebné, pretože vniknutie hrubého prášku môže pokaziť celý výsledok vyrovnávania.

Pri manipulácii so suchým jemným práškom karbidu kremíka od F400 buďte opatrní, aby ste sa vyhli vdýchnutiu!

 

 

Pomocou nižšie uvedenej tabuľky vyberte brúsny zrno na základe vášho brúsneho materiálu.